• Aangesloten bij
  • Logo

LOUISE VISKER – DE VERBONDENHEID

In iedere relatie zijn er momenten dat het niet meer lekker loopt. Momenten dat jullie denken ‘zo wil ik het niet meer’, elkaar veel verwijten maken, elkaar niet begrijpt en jullie afvragen wat er anders kan. Oorzaak kan zijn wanneer jij of je partner is ontslagen, het ouderschap moeilijk verloopt, een heftige gebeurtenis binnen het gezin of familie, sprake is van verslavingsproblematiek, of jullie financiële problemen hebben. Er zijn nog veel meer oorzaken te noemen waardoor er sprake kan zijn van een gespannen relatie. De liefde is er nog, maar jullie vinden samen geen weg uit de impasse. Partners die zijn vastgelopen in hun relatie willen meestal helemaal niet scheiden. De één vecht, de ander vlucht weg. Toch willen jullie eigenlijk maar één ding: ‘houd me vast’. Een onafhankelijke, eerlijke, directe blik van mij als relatiecoach kan in deze situatie net datgene zijn wat jullie nodig hebben om toch met elkaar door te kunnen. Het is wel belangrijk dat jullie beide energie in de relatie willen steken en verder willen met jullie relatie.

Liefde is niet alleen elkaar aankijken, maar samen in dezelfde richting kijken.

WERKWIJZE

Kosteloze intake

Het coaching traject begint met een kosteloze intake en duurt gemiddeld 1 ½ uur. We gaan kijken wat voor problematiek er is in jullie relatie. Mogelijk hebben jullie een andere kijk op de problemen die er zijn. Wat ligt er achter de problematiek die op dit moment zo heftig is? We gaan samen kijken hoe de problemen zijn ontstaan en welke mogelijke individuele factoren meespelen.

Coaching traject

Wanneer jullie besluiten om het coaching traject aan te gaan, maken we een plan en stellen we samen doelen op. Hierbij kijken we naar wat jullie willen bereiken en of dit ook mogelijk is. Het centrale thema is het creëren van een veilige emotionele band met de partner, een band die een veilige basis biedt bij het effectieve herstel van de relatie.

‘Houd me vast’ methodiek

Is hij of zij wel die hysterische partner die altijd loopt te schreeuwen? Is hij of zij wel de partner die nooit ergens aan denkt en jou voor alles laat opdraaien? Vaak zit er een diepere oorzaak achter, bijvoorbeeld onmacht. Met o.a. behulp van de ‘Houd me vast’ methodiek geef ik jullie ‘gereedschap’ om op een andere manier naar je partner te kijken, zodat jullie weer elkaars mooie kanten zien.

LOUISE VISKER – RELATIECOACHING EN MEDIATION

Mijn naam is Louise Visker. Ik ben geboren in 1963 en ben moeder van twee kinderen. Ik heb ervaring met het werken in gezinnen waarin diverse problematiek aan de orde komt. Enkele voorbeelden hiervan zijn huiselijk geweld, verslavingsproblematiek, financiële problemen, ernstige ziektegevallen of kinderen die een andere kant op gaan dan je als ouder had voorgesteld. Omdat ik mij meer wilde specialiseren op het gebied van relaties en gezinnen heb ik de opleiding relatiecoach en de opleiding mediaton gevolgd en succesvol afgerond. Om mij te verdiepen in wat er toch mis gaat binnen relaties en gezinnen heb ik de methodiek ‘houd me vast’ gevolgd en ben ik basis EFT-therapeut. Bij relatietherapie en mediation ben ik altijd respectvol naar mijn cliënten. Ik sta er open in en oordeel niet over jullie relatie. Ik ben empathisch, eerlijk en direct en ik vind humor in een sessie ook belangrijk.
Louise Visker

Louise Visker

Relatiecoach
MENSVISIE

MENSVISIE

Verlangen we niet allemaal naar iemand die naar je uitkijkt, ziet staan, waardeert, pijn verzacht en geruststelt op moeilijke momenten in het leven? Ik ben ervan overtuigd dat iedereen binnen een relatie behoefte heeft aan een veilige emotionele band met een partner, een band die een veilige haven en een veilige basis biedt. Met ondersteuning van mij gaan we de negatieve cirkel doorbreken waar jullie relatie in is beland. Dit is het centrale thema bij relatieproblematiek en bij het effectieve herstel van de relatie. We gaan kijken hoe de veiligheid in jullie relatie hersteld kan worden. Het opbouwen, vasthouden en vernieuwen van een liefhebbende band welke nodig is om te kunnen groeien. Ik geef jullie gereedschappen om die veiligheid weer bij elkaar te voelen.
PRAKTISCHE INFORMATIE

PRAKTISCHE INFORMATIE

Relatiecoaching doe ik laagdrempelig, dat wil zeggen vanuit mijn huis en in een gemoedelijke sfeer. Afspraken in de avond en in het weekend zijn mogelijk. De intake is kosteloos en duurt gemiddeld 1 ½ uur. Een sessie duurt tussen de 60 en 70 minuten en de prijs is 65 euro inclusief btw. U kunt via email of telefonisch een afspraak maken, of u kunt gebruik maken van het contactformulier.
MEDIATION

MEDIATION

Het uitgangspunt bij mediation en conflictbemiddeling is dat ieder mens op zoek is naar balans. Iedereen probeert zijn of haar leven zo in te richten dat er tegemoet wordt gekomen aan de persoonlijke behoeften en verlangens. Echter hebben we niet alleen met onze eigen verwachtingen, belangen en doelen te maken, maar ook met die van anderen. Zowel op het persoonlijke als op het zakelijke vlak. Omdat de belangen vaak verschillen, ontstaat er een spanningsveld waarin we samen onze weg moeten vinden. Mediation of elke andere vorm van conflictbemiddeling, is de zoektocht tussen mensen midden in de chaos van wat niet werkt, naar wat wel werkt. Ik ondersteun partijen in conflicten binnen families, bedrijven, instellingen, scholen, buurten etc. bij het zoeken naar de betekenis van de emotie, zonder dat deze zoektocht direct leidt tot impulsieve acties in woord of daad. Samen kijken we naar de mogelijkheden om het conflict tot ieders tevredenheid op te lossen.

Praktische informatie

Hieronder staat alle praktische informatie in blokken.

Titel 1

Toelichting.
Toelichting.
Toelichting. Toelichting.

Titel 2

Toelichting. Toelichting. Toelichting. Toelichting. Toelichting. Toelichting. Toelichting. Toelichting. Toelichting. Toelichting.

Titel 3

Toelichting. Toelichting. Toelichting. Toelichting. Toelichting. Toelichting. Toelichting. Toelichting. Toelichting. Toelichting.

NIEUWS

Referenties

Ervaringen van klanten met de verbondenheid